جوابی کوتاه برای آقای سیامک مهر

 

کوردستانی

kurdistani98@yahoo.com

 

در این سایت مطلبی زیر عنوان (درباره حقوق اتنیکی تجزیه‏طلبان) نوشته‏ی سیامک مهر، چاپ شده که هر کس آنرا بخواند، اینطور برداشت خواهد کرد که دیگر ملیتهای ایرانی شب و روز برای تجزیه‏ی خاکشان از ایران زمین! برنامه‏ریزی می‏کنند و با دولتهای اروپایی و استعمارگرانی که مشخص نیست کدامها هستند، جهت دسیابی به این برنامه‏اشان، همکاری می‏کنند. با خود فکر کردم که آیا ضروریست جواب این نوع قلم‏ها را داد یا نه؟ که به‏واقع نمی‏توان نام آنها را نیز قلم نهاد، چون حرف به حرف این نوشته‏ بی‏حرمتی و بی‏احترامی اول به خودشان و بعد به دیگران است. اما چون مبارزه‏ی ما کردها برای تغییر این نوع تفکر و جایگزین کردن فرهنگی دمکراتیک بر مبنای احترام، قبول و تحمل دیگران است، لازم ‏دانستم که این جواب هرچند هم کوتاه را برای آقای سیامک و همفکرانشان بنویسم. پیش از هر چیز باید گفت که چون من یک کورد و دمکرات و آزادیخواه هستم، برای نظرات مخالف خودم نیز احترام قائل بوده و بر این باورم اگر میان ما رقابتی سالم بر مبنای احترام دو طرفه باشد، ما علاوه بر اختلافاتی که با هم داریم، می‏توانیم به نتیجه‏ای برسیم. و مبارزه‏ی ما برای تغییر این نوع دوگم‏اندیشی و جایگزین کردن تفکری امروزی و مدرن به جای آن است. اما مقاله‏ای که من میخوام بدان جواب دهم، همراه با نادیده‏گرفتن آزادیهای فردی، گروهی و ...، با بی‏حرمتی و دور از عقل و منطق با مخاطبانش صحبت کرده است. آقای سیامک مهر، با این نوشته‏، نشان داده که هنوز هم از تغییر و تحولاتی که در این دنیا رخ داده و دنیا را دگرگون ساخته، بی‏خبر و مانند انسانهای قرون وسطایی فکر می‏کنند. ایشان با بی‏اطلاعی از اینکه انسانها باید بخاطر انسان‏بودشان مورد احترام قرار گیرند و هر کس آزاد است که چگونه، کجا، در چه شرایطی و با چه تفکر و عقیده‏ای زندگی کند، ملتهای اصیل ایرانی را با فحاشی و سخنان کوچه بازاری مورد خطاب قرار داده و به تک تک آنها بی‏احترامی می‏کند. ایشان در مقاله‏ی خود، نه تنها همه‏ی ملت‏های ایران و رهبرانشان را تجزیه‏طلب، عوام‏فریب، قبیله، بدوی، خائن، جاهل، وطن‏فروش، همدست روسیه، انگلیس و اروپا قلمداد کرده، بلکه از مرزهای ایران نیز گذشته و به داخل عراق نفوذ و دخالت کرده و با بی‏احترامی آنها را نیز استعمارگران مترصد، شکمبارهء فاسد و قدرت‏پرست قلمداد می‏کند. نامبرده، در بخشی دیگر از مقاله‏ی خود به عوامفریبی پرداخته و می‏نویسد: \"‏مفهوم «خودمختاری» واضح است که همان استقلال و جدایی‏طلبی است، ولی حتا «خودگردانی» وقتی که از دهان تجزیه‏طلبان شنیده می‏شود نیز سخن کاملاً پرت و نامربوطی است و هرگز مفهوم مثلاً «انجمن‏های ایالتی و ولایتی» از آن اراده و استنباط نمی‏شود.\" ‏ اگر دقت کنیم می‏دانیم که نامبرده اصلاً با مفاهیم و معنی خودموختاری ناآشنا بوده و جهت رسیدن به اهدافش، معنی خودموختاری و استقلال و تجزیه‏طلبی را درهم آویخته و از اینرو می‏دانیم که هدف ایشان عوامفریبی بیش نیست. در اینجا به ایشان پیشنهاد می‏شود که پیش از اینکه دهان باز کرده و حرفی بزنند، عجله نکنند و خوب فکر کنند و بدانند که این ملت‏ها هم نخوابیده‏اند و اینطور نیست که ایشان می‏گویند. آقای سیامک، شما باید مطالعه بیشتری داشته باشید تا بتوانید خوب مفاهیم و کلمات را درک کرده و یاد بگیرید و آنها را در جای خود و با معنای خودشان بکار ببرید. اما آیا این عوامفریبی نیست که فکر می‏کنند خودموختاری یعنی استقلال و فدرالیسم زمینه‏ای است برای تجزیه‏ی ایران؟ احتمالاً ایشان در اروپا یا آمریکا زندگی می‏کنند و جایشان گرم است و برای آزادی ملت خویش جز خوردن و خوابیدن و این نوع عوامفریبی، کاری از دستشون برنمی‏یاد و برای همین مجبورند با تفرقه‏افکنی میان ملت‏های ایران، به اهداف خویش که همان ژنوساید دیگر ملل ایرانی است، دست بیابند. یعنی سیاستی که تاکنون علیه کردها و دیگر ملیتهای ایرانی، بکار رفته است. اما نباید همینقدر هم ساده‏لوح باشند که فکر کنند با این نوع کلمات می‏توانند خدمتی به ایران زمین بکنند. البته مشخص است که ایشان چقدر دمکرات هستند و می‏توانند دیگران را هرچند هم مخالف باشند، قبول کنند!!!. به گمان من، ایران آینده جای کسانی مانند ایشان نیست و با همفکرانشان یا باید تغییر کنند و یا راه دیگری را بروند. و باید مطمئن باشند همین تفکر دیکتاتورمنشانه‏ است که اکنون آخوندها هم در لباسی دیگر و زیر عمامه‏ی سیاه که سیاهی فکر و اعمالشان را نشان می‏دهد، بر سرزمین ایران حکومت کرده و هر روزه بلایی بر سر پیر و جوان و زن و مرد و کوچک و بزرگ این مرز و بوم می‏آورند که البته و صد البته هیچ وقت کسانی همچون سیامک مهر و با چنین تفکری نتوانند ـ و قطعاً نمی‏توانند ـ در ایران به حاکمیت دست یابند. پس چشمها را باید شست و جوری دیگر باید دید.

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.