ائتلاف منحوس رفسنجانی، رضا پهلوی و مجاهدین خلق

 

پس از افشاگری های متعدد از طرف سازمان ها، گروهها و اشخاص مختلف در مورد روابط صمیمانه سیاسی – اقتصادی خانواده رفسنجانی با فرح دیبا و رضا پهلوی و جلسات مشترک مداوم و متعدد پهلوی چی ها و مجاهدین خلق با عوامل رفسنجانی در جزیره کیش، لندن، پاریس، بروکسل و لس آنجلس با هماهنگی انگلیسی ها در مسیر استمرار حکومت اسلامی در ایران و ادامه ضرب و شتم و شکنجه و اعدام مردم ایران برای به یغما بردن بیشتر سرمایه و ثروت ملت ایران، احتمال سناریوی جدیدی از طرف سیاست های استعماری جهان برای بهره برداری نوین از این مثلث تاریکی (رفسنجانی، رضا پهلوی و مجاهدین خلق) می رود.

 

مردم ایران از ترس به قدرت رسیدن پهلوی چی ها به سرکردگی رضا پهلوی شیاد، خائن و مزدور، رفسنجانی و مجاهدین خلق به سرکردگی مریم رجوی تروریست اسلامگرای سرخ و مزدور انگلیس، در براندازی حکومت اسلامی تردید می کنند. مردم ایران نه خواهان بازگشت پهلوی چی ها می باشند و نه مجاهدین بنیادگرای اسلامی. خاندان پهلوی در حال حاضر ثروت و سرمایه شان به 65 میلیارد دلار می رسد که از ملت ایران به یغما برده شده است و این سرمایه و ثروت با شراکت با مافیای رفسنجانی در سرمایه گذاری های خارجی و شرکت های تولیدی و صادرات و واردات در خارج و داخل کشور رو به افزایش است.

به مدت 30 سال است که جنبش براندازی برای نابودی حکومت اسلامی با حامیان ملایان حاکم در ستیز است. اساس شکست جنبش بخاطر آن است که اپوزیسیون با دو نیروی ضد براندازی مترادف شده است، آن دو نیرو عبارتند از پهلوی چی ها و فرقه مجاهدین خلق.

 

هر بار که مردم می توانستند حکومت اسلامی را سرنگون کنند، از ترس آنکه مگر این دو نیرو بقدرت برسند، در به سرانجام رساندن هرگونه حرکت حکومت برافکن مردد شدند و به اینگونه شیاطین مذهبی در ایران پس از 30 سال هنوز در ارکۀ قدرت می باشند.

 

اگر امروز مجاهدین یا پهلوی چی ها به کمک آمریکا و انگلیس و اسرائیل در ایران بقدرت برسند، فرادی آن مردم به خیابان رفته و شعار سرنگونی آن رژیم را خواهند داد. مشکل ما اتحاد نیروهای سیاسی با سلطنت طلبان پهلوی چی و فرقه مجاهدین خلق نیست. مشکل ما این است که اتحاد با این دو نیرو، جلوی اتحاد ملت ایران را می گیرد، که از این دو نیرو همانقدر منزجرند که از حکومت اسلامی.

 

جنبش براندازی نیازی به رضا پهلوی ندارد که به ما درباره دیکتاتوری حکومت اسلامی و حقوق بشر بگوید، چرا مردم اشتباهی را کنند که در 1357 کردند و نیروهای ضد جنبش دموکراسی خواهی را به قدرت رساندند.

 

از سوی دیگر فرقه مجاهدین خلق می خواهند اسلام گرایی از نوع خود را برای ما بیاورند. آنهم پس از 30 سال که حکومت اسلامی، اسلامگرائی را بر ما تحمیل کرده است. چرا اینبار بخواهیم اسلامگرایی مجاهدین که با دشمن ایران، صدام حسین، در جنگ ایران و عراق، ضد مردم ایران جنگیدند را بقدرت برسانیم.

 

پهلوی چی ها و فرقه مجاهدین خلق به صورت ستون پنجم حکومت اسلامی، تشکیلات مافیایی هستند، که مأمورینشان، یعنی شعبان بی مخ ها را راه می اندازند و به نیروهای جنبش براندازی، با فحش و ناسزا حمله می کنند، زمانی که رهبرانشان، رضا پهلوی و مریم رجوی، در تلویزیون زیبا و متین حرف می زنند، همانگونه است که حزب اللهی ها به روشنفکران حمله می کنند و خامنه ای در تلویزیون اظهار بی اطلاعی کرده و زیبا و با لبخند مصاحبه می کند.

 

رضا پهلوی احمد چلبی ایران است که می خواهد از آمریکا استفاده کند و به قدرت برسد و مجاهدین خمر سرخ ایران است اما از نوع اسلامگرای آن، و مردم ایران خوب آگاه هستند و نمی خواهند اجازه دهند که این دو نیرو شانس کسب قدرت در ایران را پیدا کنند.

 

بهترین کاری که رضا پهلوی می تواند بکند این است که در کار اپوزیسیون و ایران دخالت نکند و با ثروت 65 میلیارد دلاری خود بیش از این در تحکیم و استمرار حکومت اسلامی فعال نباشد و طرفداران مشروطه پادشاهی به شورای براندازی اعلام کنند، چرا که این دو نیرو « منحل » بپیوندند و بهترین کاری که رجوی ها می توانند بکنند، این است که مجاهدین را سد اصلی پیروزی جنبش براندازی برای نابود حکومت اسلامی و ایجاد یک رژیم مردمی سکولار و دمکراتیک هستند.

 

بسیاری از کسانی که به این دو نیرو پیوستند، برای مبارزه جهت پایان دادن به حکومت اسلامی و ایجاد دموکراسی در ایران بوده است و انحلال این دو گروه، افراد صادق را آزاد می کند تا که به جنبش براندازی بپیوندند. بجای آنکه وقت خود و دیگران را با افسانه سلطنت دوباره پهلوی تلف کنند و یا انرژی شان را در فعالیتهای مجاهدین بر ضد جنبش براندازی به هدر دهند.

 

در آبان و آذر 1381 ، جنبش دانشجویی ایران اوج گرفت، اما به محض آنکه در همانوقت تلویزیون های مزدور

رفسنجانی و رضا پهلوی در لوس آنجلس سعی کردند آنرا به روز 17 دی رضاشاه متصل کنند، جنبش متوقف شد. این نشان آگاهی رهبران جنبش براندازی ایران و نیز نشان آن است که تا رد پای سلطنت پهلوی یا فرقه مجاهدین مشاهده شود، مردم کنار می روند و برنده حکومت اسلامی می شود، چرا که مردم از به قدرت رسیدن مجاهدین یا احیای سلطنت پهلوی همانقدر نفرت دارند که از حکومت اسلامی.

 

بر هر تحلیلگر ایران واضح است که مردم ایران سلطنت دوباره پهلوی را نمی خواهند، در نتیجه چگونه این واقعیت آشکار از چشمان رضا پهلوی پوشیده است، جز آنکه وی در پی منافع تاج و تخت پهلوی است که با کمک آمریکا و انگلیس و اسرائیل و استفاده از فرمول رفراندوم یا کودتا توسط رفسنجانی، در شرایط حاد و سناریوی سقوط حکومت اسلامی، می خواهد به آن هدف برسد.

 

دقیقاً همین دورنمای دهشتناک است که مردم را در پشتیبانی از جنبش براندازی مردد می کند. همچنین به همین خاطر است که رضا پهلوی وقت خود را صرف بحث با مطبوعات و مقامات خارجی می کند، و نه تبادل نظر با اندیشمندان میهن پرست، چرا که می داند سلطنت پهلوی برای مردم ایران پایان یافته است و می خواهد با کمک نیروهای خارجی به قدرت برسد.

 

اما سال هاست که آن زمان گذشته است که ایرانیان تشکیلات سکولار جمهوری خواه نداشتند و پهلوی چی ها و مجاهدین می توانستند خود را بعنوان نماینده مردم نشان دهند.

 

در عوض، پهلوی چی ها بعضی مقامات زمان شاه در خارج هستند که مورد تنفر فعالین حقوق بشر هستند، چرا که سمبل سرکوب حقوق بشر در زمان شاه می باشند، و آن عده نیز از افرادی که خواهان براندازی می باشند و امروز در خدمت سلطنت طلبان پهلوی چی هستند، در اشتباه بزرگی هستند که شعار دروغین همه با هم خمینی را، این بار از طرف رضا پهلوی تبلیغ می کنند، زمانیکه عوامل رژیم گذشته، در پی استفاده از آنها برای بازگشت به قدرتند، همانگونه که خمینی از آنها استفاده کرد.

 

در رابطه با مجاهدین نیز، حتی بلند کردن عکس های شریعتی در تظاهرات دانشجوئی آبان و آذر 1381 ، به جلب پشتیبانی عمومی مردم ایران از آن جنبش لطمه زد. شریعتی یادآور جمهوری اسلامی و مجاهدین است و مردم از اسلامگرایی منزجرند، چه نوع جمهوری اسلامی، چه نوع مجاهدین و چه هر نوع دیگر، و خواهان سکولاریسم کاملند.

 

مردم ایران چگونه ممکن است که حکومت اسلامی مجاهدین که شکل دیگر اسلامگرایی است را بخواهند، آنهم با آگاهی از نقض حقوق بشر، درباره حتی اعضای سابقشان، توسط آن سازمان، و همکاری آنها با رژیم صدام در زمان جنگ ایران و عراق.

 

هستند. وقتی « جمهوری سکولار » ایرانیان نظیر آمریکاییان خواهان رأی دادن برای رئیس جمهوری خود در یک جمهوری سکولار برای خود آمریکاییان آنقدر مهم است، چرا برخی مقامات آمریکایی برای ایران سلطنت پهلوی را تجویز می کنند. من امیدوارم آمریکا و انگلیس به روشنی به رضا پهلوی بگویند که در دوباره به قدرت رساندن سلطنت پهلوی به وی کمک نخواهند کرد و کمک های مالی و تبلیغاتی را از او دریغ دارند تا جنبش براندازی راه تکاملی و پیروزی خود را طی کند.

 

به همینگونه نیز اگر هر یک از اعضای مجاهدین خلق می خواهند به جنبش براندازی بپیوندند، بهتر است که فرقه مجاهدین خلق را منحل کنند و تشکیلات دموکراتیک شکل دهند و یا به شورای براندازی بپیوندند.

 

سلطنت طلبان پهلوی چی و فرقه مجاهدین خلق، 30 سال پیروزی جنبش براندازی برای نابودی شیاطین مذهبی در ایران و ایجاد رژیم سکولار و دمکراتیک را به عقب انداخته اند.

 

به امید پیروزی جنبش براندازی و ایجاد ایرانی آزاد، آباد و سرافراز

 

دکتر آرمان نوری

 

 

 

 

B.P. 6593 -- 75065 Paris Cedex 02 –France – TEL : 0033(0)140266630

FAX: 0033(0)140261235 – Site Web: www.pars1.com -- www.sazmanepars.com

sazmanepars@aliceadsl.fr --- info-Iran@aliceadsl.fr

 

 

 

 

 

 

 

آخرین مطالب 

© Copyright 2007 Political Articles. All rights reserved

No material from the Power and Interest News Report may be republished in any form without written permission.